📞 56 664 20 00
📧 biuro@infocomp.pl

RODO

Klienci coraz częściej pytają o gotowość oferowanych przez INFOCOMP usług i produktów na RODO.

  • Każdy przedsiębiorąca musi sam przygotować wszystkie procedury wewnętrzne występujące w firmie do nowego stanu prawnego.

  • Każda firma i instytucja przetwarzająca dane osobowe musi spełnić obowiązki wynikające z RODO.

  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do RODO wiąże się z reorganizacją całości procesów i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych funkcjonujących w firmie, nie tylko ze zmianami w obrębie systemów i usług IT.

GDPR czyli RODO jest bardzo złożonym aktem prawnym. To prawo dużo mówi o tym, co musisz zrobić, nie mówi, jak to zrobić.

Dlatego połączyliśmy siły dla naszych klientów i proponujemy proste podejście, które może pomóc uprościć myślenie o spełnieniu wszystkich tych wymagań.

Infocomp i Rigil oferuje możliwe do zrealizowania podejście etapowe, które pozwoli osiągnąć cel – Zgodność z RODO.

Każda organizacja jest inna –  wybierz dla Siebie dogodny moment startu.

If custom countdown is giving an error you may need to enable javascript - please visit Support Center for support.

1 – OCENA

To etap, w którym oceniasz swoją sytuację. Potrzebny jest audyt, aby dowiedzieć się, które z gromadzonych i przechowywanych danych są objęte RODO. Potem przygotowujesz się do zarządzania tymi danymi.

2 – PODEJŚCIE

To etap, w którym tworzysz podejście do zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych oraz spełnienia praw, którym podlegają te dane. Musisz opracować architekturę i strategię, która zrównoważy ryzyko i cele biznesowe.

3 – ZMIANA

To etap w którym przekształcasz swoje praktyki, zrozumienie, że dane, które uznasz za wartościowe dla twojej organizacji, są równie cenne dla ludzi, których one reprezentują. W tym miejscu należy opracować program zgodności z zasadami RODO, wdrożyć środki kontroli w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania (środki techniczne i organizacyjne) oraz potencjalnie powołać inspektora ochrony danych.

4 – DZIAŁANIE

To etap w którym będziesz już  gotowy do działania. Ciągle sprawdzasz swoje dane, monitorujesz dostęp do danych osobowych, testujesz bezpieczeństwo, korzystanie z prywatności i bezpieczeństwa według zasad projektowania i czyszczenia niepotrzebnych danych.

5 – GOTOWOŚĆ

To cel, czyli gotowość do spełniania niezbędnych wymagań RODO. Teraz spełniasz prośby o dostęp do danych, korekty, wymazanie i przeniesienie. Jesteś również przygotowany na audyty, z dokumentacją twoich działań i gotowością do poinformowania organów regulacyjnych i podmiotów danych w przypadku naruszenia danych.