INFOCOMP HELP DESK

WSPARCIE IT INFOCOMP –  SCHEMAT DZIAŁANIA

DWA SPOSOBY ZGŁASZANIA INCYDENTÓW

1

KROK OPCJONALNY

Znajdź ikonę „Koło Ratunkowe” – Wsparcie IT Infocomp. Dostępne są dwie opcje. Zgłoszenie przez WWW lub email. Pierwszy Link przekierowuje na stronę systemu HelpDesk. Drugi link uruchamia domyślnego klienta poczty na stacji roboczej i tworzy nową wiadomość. Wystarczy uzupełnić informacje i wysłać.

2

Po wejściu na stronę hd.infocomp.pl system HelpDesk wymaga od logowania. Podajemy otrzymany mailem login i hasło. Jeżeli hasło zostało zapomniane przez użytkownika proszę skorzystać z opcji jego zmiany. Jeżeli nie otrzymałeś od firmy Infocomp maila powitalnego z loginem i hasłem możesz sam dokonać rejestracji w systemie. Trzeba skorzystać z opcji „Zarejestruj”.

3

Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do swoich zgłoszonych Ticketów w podziale na: Otwarte i Wszystkie (w tym zamknięte). Użytkownik, który posiada rolę Menedżera dodatkowo widzi Tickety wszystkich pozostałych użytkowników z danej organizacji. Zgłoszenia można sortować używając panelu po lewej stronie lub klikając w nagłówki kolumn.

Po kliknięci na wiersz zgłoszenia otwiera się okno pracy z Ticketem. Otrzymujemy dokładne informacje o statusie, osobie realizującej zgłoszenie itp. Dodatkowo mamy możliwość dialogu.

4

Nowe Zgłoszenie / Ticket  uruchamiamy za pomocą przycisku .bnowyticket

Do wypełnienia jest Tytuł zgłoszenia i jego szczegóły. Ponadto proszę wybrać właściwą Kategorię. Kategoria oznacza dedykowany zespół IT Infocomp, który zajmie się bezpośrednio rozwiązaniem  problemu. Można jeszcze dołączyć plik i na koniec nacisnąć przycisk Prześlij.
Po przesłaniu każdy użytkownik może zobaczyć swój Ticket w zakładce Otwarte. Dostanie dodatkowo również powiadomienie mailem.

PRZEZ EMAIL

1

Znajdź ikonę „Koło Ratunkowe” – IC HD (Infocomp Help Desk).

2

Kliknij ikonę Wsparcie IT Infocomp, a rozwiną się dostępne opcje. Linki ułatwiają znalezienie się na właściwej stronie Internetowej bez potrzeby zapamiętywania adresu www. Pozostałe sekcje dają możliwość wysłania zgłoszenia za pośrednictwem emaila.

3

Po kliknięciu „…/ Wyślij email” zostaje uruchomiony automatycznie klienta poczty, otwiera się nowy email z wpisanym adresem zgłoszenia.

4

W oknie Nowej wiadomości należy wpisać tytuł wiadomości. Ponadto prosimy o krótkie opisanie szczegółów zgłoszenia. Następnie należy wysłać wiadomość. Ta wiadomość zostanie automatycznie zarejestrowana w systemie Help Desk. Email z numerem Ticketu zostanie natychmiast odesłany przez IC HD na Państwa email.