📞 56 664 20 00
📧 biuro@infocomp.pl

Średnie i duże firmy

Pomagamy CEOs, CTOs, CIOs, Dyrektorom IT, Menedżerom IT średnich i dużych firm znaleźć rozwiązania przewlekłych bolączek oraz codziennych i nowych wyzwań, aby doprowadzić do istotnej transformacji gospodarczej. Poprzez zastosowanie odpowiednich technologii IT znacząco możemy pomóc firmom –  szczególnie produkcyjnym w następujących działaniach:

 • oszczędności czasu;
 • zwiększeniu efektywności;
 • zwiększeniu wydajności pracowników;
 • zwiększeniu zdolności generowania zysku;
 • zmniejszeniu ryzyka | uniknięcia awarii | odzyskania działania firmy po awarii;

ROZWIĄZANIA IT

STREAMSOFT PRESTIŻ

Oprogramowanie modułowe dla średniej i dużej firmy produkcyjnej oraz handlowo-usługowej

Cała firma w jednym systemie

Najchętniej kupowany system ERP w Polsce

Modułowa Budowa

Przyjazny interfejs

Korzyści dla właścicieli i prezesów:

 • Korzystna cena zakupu systemu i późniejszej eksploatacji;
 • Szybki zwrot z inwestycji w oprogramowanie (ROI);
 • Ujednolicenie rozwiązań IT w firmie;
 • Dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firmy;
 • Kompletna informacja o zasobach firmy i ich efektywności;
 • Oszczędność nakładów;
 • Optymalizacja kosztów i doskonalenie procesów.

Korzyści dla menadżerów:

 • Obliczanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI);
 • Wielopoziomowa wiedza o kondycji firmy, dzięki analizom z różnych obszarów;
 • Szybsza reakcja na zmiany w zamówieniach kontrahentów;
 • Prawidłowy przebieg procesów w systemie, zgodnie z modelem biznesowym firmy;
 • Możliwość integracji systemu z innym oprogramowaniem posiadanym przez firmę oraz z maszynami;
 • Skrócenie czasu wdrożenia i optymalizacja kosztów dzięki wielu gotowym funkcjom dostępnym w systemie;
 • Możliwość rozbudowy systemu pod kątem zmieniających się potrzeb informatycznych i biznesowych firmy;
 • Dostęp na bieżąco do spójnych informacji, przydatnych w procesie podejmowania decyzji;
 • Ograniczenie liczby dokumentacji papierowej.

Oprogramowanie klasy ERP – Streamsoft Prestiż

Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia  wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej z obsługą miejsc  składowania. Bardzo dobrze sprawdza się w firmach produkcyjnych,  handlowych i usługowych. Moduł wspiera procesy związane z obsługą  sprzedaży i realizacją zakupów. Jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi  modułami systemu Streamsoft Prestiż. Moduł podzielony jest na trzy kluczowe obszary funkcjonalne: Sprzedaż,  Zakup, Magazyn. Każdy z tych obszarów wspiera w przedsiębiorstwie  realizację konkretnych procesów sprzedażowych, zakupowych i  magazynowych.
Producent –  Streamsoft .  Doradztwo, Sprzedaż, Wdrożenie i Wsparcie – Infocomp.
Więcej informacji – [TUTAJ]

Korzyści dla kierowników operacyjnych:

 • Eliminacja opóźnień w dostępie do informacji;
 • Bieżąca analiza i monitoring zasobów (ludzie, materiały, maszyny, koszty);
 • Analiza kosztów w podziale na działy, produkty, itp.;
 • Informacja o odchyleniach dzięki możliwości porównania planów z rzeczywistymi wynikami;
 • Sprawniejsze planowanie zasobów w oparciu o spójne dane;
 • Podnoszenie jakości wyrobów i procesów poprzez posiadanie informacji o błędach.

Korzyści dla użytkowników:

 • Zmniejszenie pracochłonności związanej z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych;
 • Stabilność pracy systemu;
 • Szybkie filtrowanie i sortowanie danych do analiz;
 • Eliminacja pomyłek dzięki automatyzacji czynności;
 • Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs;
 • Łatwość przygotowania zestawień i analiz dla kierownictwa;
 • Dostęp do dokumentacji użytkowej systemu ułatwiającej pracę z oprogramowaniem.

SYSTEM VERTO – LEPSZA STRONA ERP

Streamsoft Verto to oprogramowanie modułowe dla średniej i dużej firmy pracującej w oparciu o projekty.

DLA KOGO?

Streamsoft Verto to modułowy system ERP średnich i dużych firm

Działanie systemu

Automatyzuje przepływ zadań i dokumentów dzięki integracji całego systemu z modułami workflow, DMS i CRM

bezpieczna struktura

System działa w architekturze prywatnej chmury z wykorzystaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa

Streamsoft next

System gotowy na zmiany i przystosowanie do indywidualnych potrzeb klienta dzięki platformie programistycznej Streamsoft Next

Moduły Streamsoft Verto:

 • Zarządzanie projektami | Workflow
 • Sprzedaż | Zakupy
 • Gospodarka magazynowa | Streamsoft Business Intelligence
 • Finanse i księgowość | Rozrachunki
 • Kontakty z klientami (CRM) | Środki trwałe
 • Producent –  Streamsoft
 • Doradztwo, Sprzedaż, Wdrożenie i Wsparcie – Infocomp
 • Więcej informacji – [TUTAJ]

Zobacz jakie to proste!

Obejrzyj film o budowaniu workflow w systemie Verto [TUTAJ]

Obejrzyj film o zarządzaniu projektami z Verto [TUTAJ]

Platforma programistyczna:

Streamsoft  Next to przełomowa platforma programistyczna, na której powstał  innowacyjny i nowoczesny system Streamsoft Verto. Dzięki  platformie można dowolnie rozbudowywać już istniejące funkcjonalności  systemu i tworzyć zupełnie nowe rozwiązania dedykowane.

Bazy danych:

Innowacyjność  systemu Streamsoft Verto wyraża się również w możliwości podmiany  silnika bazodanowego. System Streamsoft Verto został przygotowany do  współpracy z dwoma wiodącymi silnikami relacyjnych baz danych  spełniającymi standard SQL, bazą Oracle i PostgreSQL.

Zastosowane technologie:

Do  stworzenia systemu ERP Streamsoft Verto i platformy programistycznej  Streamsoft Next –  specjaliści zastosowali nowoczesne technologie  ogólno dostępne na świecie, a także stworzyli całą paletę własnych.

Architektura:

Streamsoft  Verto oparty na platformie Streamsoft Next jest systemem  wielowarstwowym. Można go określić również mianem systemu internetowego.
Producent –  Streamsoft .  Doradztwo, Sprzedaż, Wdrożenie i Wsparcie – Infocomp.
Więcej informacji – [TUTAJ]

SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Nasze rozwiązania spełniają złożone wyzwania i są dostosowane do zmieniających się potrzeb przemysłu wytwórczego.

Zakres działania

Rozwiązania obejmują wszystkie procesy biznesowe firmy

zalety

Wiarygodność i wielofunkcyjność

Kompleksowa obsługa

Wsparcie projektu od fazy projektowania, po etap dostawy produkty do klienta

dwa typy produkcji

Wspieranie produkcji Push oraz produkcji Pull

Techniczne Przygotowanie Produkcji TPP

TPP umożliwia zarządzanie danymi związanymi z technologią produkcji. W tym obszarze definiowane są struktury  produktów, rodzaje operacji technologicznych, karty pracy z czynnościami  oraz przeprowadzana jest wstępna kalkulacja kosztów produkcyjnych.  Podstawowe funkcjonalności TPP:

 • Technologia produkcyjna (aktualne, archiwalne, w przygotowaniu)
 • Operacje technologiczne
 • Technologia wiodąca
 • Grupowe zmiany w technologii
 • Kalkulacja kosztów produkcyjnych
 • Listy materiałowe BOM

Planowanie produkcji

Planowanie zadań dla jednostek produkcyjnych i określenie niezbędnych zasobów potrzebnych do ich realizacji to podstawowe zajęcie Szefa Produkcji. System pozwoli stworzyć Plan Produkcji jeśli będzie zawierał dane dotyczące technologii (TPP), prognoz  sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. Podstawowe funkcjonalności w obszarze planowania produkcji:

 • Planowanie zdolności produkcyjnych
 • Planowanie potrzeb materiałowych wg algorytmu MRP
 • Tworzenie planów dostaw
 • Planowanie na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym
 • Tworzenie Głównego Harmonogramu Produkcji
 • Kolejkowanie zleceń i operacji na maszynach
 • Harmonogramowanie zaawansowane APS

Zarządzanie produkcją

System rejestruje dane dotyczące realizacji produkcji, dzięki temu można  porównać wartości planowane z rzeczywistymi. Podstawowe funkcjonalności  w obszarze zarządzania produkcją:

 • Uwalnianie zleceń produkcyjnych i kontrola wykonania
 • Meldunki zwrotne i sposoby składania – dostarczają informacji dotyczących produkcji w toku, za pomocą stacji roboczej, paneli dotykowych, urządzeń przenośnych
 • Grupowe meldowanie Kontrola jakości
 • Obsługa kooperacji
 • Diagram Gantta

Streamsoft Prestiż

Rozwiązanie, które odpowiada na następujące oczekiwania:

 • Wsparcie procesu produkcji, realizacja działań w ustalonym terminie
 • Sprzedaż produktu po oczekiwanej przez Ciebie cenie
 • Zwiększenie wolumenu sprzedaży i poziomu rentowności
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą
 • Synchronizacja przepływu towarów i informacji
 • Zabezpieczenie obiegu dokumentacji technicznej i biznesowej
 • Usprawnienie procesu podejmowania właściwych decyzji

SYSTEM MAGAZYNOWY PARTNER 3 WMS

Autorski system magazynowy

większa efektywność

Zoptymalizuj procesy i działania operacyjne magazynu

Całkowita kontrola

Kontroluj dostawy towarów, operacje związane z składowaniem oraz procesy kompletacji i wysyłki

Większa wydajność

Zwiększ wykorzystanie pojemność magazynu oraz wydajność kompletacji zamówień

Jeszcze więcej korzyści

Zmniejsz koszty i wyeliminuj błędy

System magazynowy PARTNER3 WMS

Nowoczesne i elastyczne rozwiązanie wspierające organizację i zarządzanie magazynem, gospodarkę materiałową i remontową. Jego nadrzędnym celem jest ograniczenie kosztów poprzez eliminację błędów i pomyłek oraz zmniejszenie czasu wykonania operacji magazynowych poprzez automatyzację pracy.

System Partner 3 pomaga poprawić EFEKTYWNOŚĆ magazynu poprzez:

 • Podniesienie wydajności i sprawności procesów
 • Optymalizację stanów magazynowych i lepsze wykorzystanie przestrzeni
 • Minimalizację ilości błędów oraz zwiększenie porządku

Technologia aplikacji serwerowej

Microsoft WPF w oparciu o platformę .NET Framework 4.5
Microsoft SQL Server 2012

Technologia aplikacji mobilnej (na kolektory)

Windows Mobile 6 lub 6,5/ Windows CE 5 lub 6
Microsoft SQL Server CE 3.5 z wykorzystaniem Microsoft .NET Compact Framework

Technologia platformy www dla odbiorców i dostawców

Aplikacja WEB z wykorzystaniem platformy ASP.NET MVC 4 w oparciu i Microsoft IIS 7 lub wyższy

Zasady integracji i z jakimi systemami (CDN XL, systemy sprzedażowe Carrefour, inne)

Pliki EDI XML w formacie COMARCH EDI