Średnie i duże firmy

Koncentrujemy się na trzech obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw – utrzymaniu istniejących systemów, wdrażaniu nowy modułów oraz prezentacji kluczowych danych.

 1. Specjalizujemy się w wsparciu i utrzymaniu popularnych systemów ERP: Streamsoft  Prestiż i Pro, enova365 oraz Comarch Optima.
 2. Realizujemy projekty wdrożeniowe w wielu obszarach w oparciu o rozwiązania Streamsoft Prestiż i Pro oraz enova365.
 3. Specjalizujemy się integracji systemów oraz w pozyskiwaniu istotnej wiedzy biznesowej z danych zgromadzonych w bazach wyżej wymienionych systemów.

Pomagamy CEOs, CTOs, CIOs, Dyrektorom IT, Menedżerom IT średnich i dużych firm znaleźć rozwiązania przewlekłych bolączek oraz codziennych i nowych wyzwań, aby doprowadzić do istotnej transformacji gospodarczej. Poprzez zastosowanie odpowiednich technologii IT znacząco możemy pomóc firmom –  szczególnie produkcyjnym w następujących działaniach:

 • oszczędności czasu;
 • zwiększeniu efektywności;
 • zwiększeniu wydajności pracowników;
 • zwiększeniu zdolności generowania zysku;
 • zmniejszeniu ryzyka | uniknięcia awarii | odzyskania działania firmy po awarii;

ROZWIĄZANIA IT

STREAMSOFT PRESTIŻ

Oprogramowanie modułowe dla średniej i dużej firmy produkcyjnej oraz handlowo-usługowej

Cała firma w jednym systemie

Najchętniej kupowany system ERP w Polsce

Modułowa Budowa

Przyjazny interfejs

Korzyści dla właścicieli i prezesów:

 • Korzystna cena zakupu systemu i późniejszej eksploatacji;
 • Szybki zwrot z inwestycji w oprogramowanie (ROI);
 • Ujednolicenie rozwiązań IT w firmie;
 • Dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb firmy;
 • Kompletna informacja o zasobach firmy i ich efektywności;
 • Oszczędność nakładów;
 • Optymalizacja kosztów i doskonalenie procesów.

Korzyści dla menadżerów:

 • Obliczanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI);
 • Wielopoziomowa wiedza o kondycji firmy, dzięki analizom z różnych obszarów;
 • Szybsza reakcja na zmiany w zamówieniach kontrahentów;
 • Prawidłowy przebieg procesów w systemie, zgodnie z modelem biznesowym firmy;
 • Możliwość integracji systemu z innym oprogramowaniem posiadanym przez firmę oraz z maszynami;
 • Skrócenie czasu wdrożenia i optymalizacja kosztów dzięki wielu gotowym funkcjom dostępnym w systemie;
 • Możliwość rozbudowy systemu pod kątem zmieniających się potrzeb informatycznych i biznesowych firmy;
 • Dostęp na bieżąco do spójnych informacji, przydatnych w procesie podejmowania decyzji;
 • Ograniczenie liczby dokumentacji papierowej.

Oprogramowanie klasy ERP – Streamsoft Prestiż

Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia  wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej z obsługą miejsc  składowania. Bardzo dobrze sprawdza się w firmach produkcyjnych,  handlowych i usługowych. Moduł wspiera procesy związane z obsługą  sprzedaży i realizacją zakupów. Jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi  modułami systemu Streamsoft Prestiż. Moduł podzielony jest na trzy kluczowe obszary funkcjonalne: Sprzedaż,  Zakup, Magazyn. Każdy z tych obszarów wspiera w przedsiębiorstwie  realizację konkretnych procesów sprzedażowych, zakupowych i  magazynowych.
Producent –  Streamsoft .  Doradztwo, Sprzedaż, Wdrożenie i Wsparcie – Infocomp.
Więcej informacji – [TUTAJ]

Korzyści dla kierowników operacyjnych:

 • Eliminacja opóźnień w dostępie do informacji;
 • Bieżąca analiza i monitoring zasobów (ludzie, materiały, maszyny, koszty);
 • Analiza kosztów w podziale na działy, produkty, itp.;
 • Informacja o odchyleniach dzięki możliwości porównania planów z rzeczywistymi wynikami;
 • Sprawniejsze planowanie zasobów w oparciu o spójne dane;
 • Podnoszenie jakości wyrobów i procesów poprzez posiadanie informacji o błędach.

Korzyści dla użytkowników:

 • Zmniejszenie pracochłonności związanej z wprowadzaniem i przetwarzaniem danych;
 • Stabilność pracy systemu;
 • Szybkie filtrowanie i sortowanie danych do analiz;
 • Eliminacja pomyłek dzięki automatyzacji czynności;
 • Intuicyjny i przyjazny w obsłudze interfejs;
 • Łatwość przygotowania zestawień i analiz dla kierownictwa;
 • Dostęp do dokumentacji użytkowej systemu ułatwiającej pracę z oprogramowaniem.

enova365 – kompleksowe rozwiązanie dostępne z wielu urządzeń

enova365 to nowoczesne oprogramowanie ERP, przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami lub instytucjami. Zostało zaprojektowane dla poprawy wydajności operacyjnej firmy.

DLA KOGO?

enova365 to modułowy system ERP działający na wielu urzadzeniach.

Działanie systemu

enova365 składa się ze zintegrowanych i wykorzystujących wspólną bazę danych modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji oraz wspomaga występujące w jego obrębie procesy.

bezpieczna struktura

System może działać w architekturze prywatnej chmury z wykorzystaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa

enova365 to łatwa rozbudowa

Wdrożenie systemu enova365 daje możliwość rozszerzenia instalacji o dodatkowe moduły – bez konieczności wymiany całego systemu. Korzystasz z tych funkcji, których potrzebujesz, a rozbudowa dotyczy tylko nowych!

Platforma programistyczna:

System enova365 tworzony jest w oparciu o technologię Microsoft i najbardziej dynamicznie rozwijaną platformę programistyczną .Net. Używany jest JavaScript, C# i WCF, wykorzystywana jest baza danych Microsoft SQL.  Dla środowiska webowego wykorzystywany jest  HTML5.

Bazy danych:

Wsparcie dla najnowszej bazy danych: SQL Server 2019.

Zastosowane technologie:

.Net,  JavaScript, C# i WCF, baza danych Microsoft SQL oraz środowiska webowego  HTML5.

Architektura:

System jest tworzony w oparciu o trójwarstwową architekturę składającą się z warstwy interfejsu użytkownika, logiki biznesowej i bazy danych. Dzięki temu  dostęp do systemu jest możliwy z każdego urządzenia zapewniając, że wszyscy Użytkownicy pracują na jednym systemie!

SYSTEMY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Nasze rozwiązania spełniają złożone wyzwania i są dostosowane do zmieniających się potrzeb przemysłu wytwórczego.

Zakres działania

Rozwiązania obejmują wszystkie procesy biznesowe firmy

zalety

Wiarygodność i wielofunkcyjność

Kompleksowa obsługa

Wsparcie projektu od fazy projektowania, po etap dostawy produkty do klienta

dwa typy produkcji

Wspieranie produkcji Push oraz produkcji Pull

Techniczne Przygotowanie Produkcji TPP

TPP umożliwia zarządzanie danymi związanymi z technologią produkcji. W tym obszarze definiowane są struktury  produktów, rodzaje operacji technologicznych, karty pracy z czynnościami  oraz przeprowadzana jest wstępna kalkulacja kosztów produkcyjnych.  Podstawowe funkcjonalności TPP:

 • Technologia produkcyjna (aktualne, archiwalne, w przygotowaniu)
 • Operacje technologiczne
 • Technologia wiodąca
 • Grupowe zmiany w technologii
 • Kalkulacja kosztów produkcyjnych
 • Listy materiałowe BOM

Planowanie produkcji

Planowanie zadań dla jednostek produkcyjnych i określenie niezbędnych zasobów potrzebnych do ich realizacji to podstawowe zajęcie Szefa Produkcji. System pozwoli stworzyć Plan Produkcji jeśli będzie zawierał dane dotyczące technologii (TPP), prognoz  sprzedaży, zamówień od klientów oraz aktualnych stanów magazynowych. Podstawowe funkcjonalności w obszarze planowania produkcji:

 • Planowanie zdolności produkcyjnych
 • Planowanie potrzeb materiałowych wg algorytmu MRP
 • Tworzenie planów dostaw
 • Planowanie na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym
 • Tworzenie Głównego Harmonogramu Produkcji
 • Kolejkowanie zleceń i operacji na maszynach
 • Harmonogramowanie zaawansowane APS

Zarządzanie produkcją

System rejestruje dane dotyczące realizacji produkcji, dzięki temu można  porównać wartości planowane z rzeczywistymi. Podstawowe funkcjonalności  w obszarze zarządzania produkcją:

 • Uwalnianie zleceń produkcyjnych i kontrola wykonania
 • Meldunki zwrotne i sposoby składania – dostarczają informacji dotyczących produkcji w toku, za pomocą stacji roboczej, paneli dotykowych, urządzeń przenośnych
 • Grupowe meldowanie Kontrola jakości
 • Obsługa kooperacji
 • Diagram Gantta

Streamsoft Prestiż

Rozwiązanie, które odpowiada na następujące oczekiwania:

 • Wsparcie procesu produkcji, realizacja działań w ustalonym terminie
 • Sprzedaż produktu po oczekiwanej przez Ciebie cenie
 • Zwiększenie wolumenu sprzedaży i poziomu rentowności
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą
 • Synchronizacja przepływu towarów i informacji
 • Zabezpieczenie obiegu dokumentacji technicznej i biznesowej
 • Usprawnienie procesu podejmowania właściwych decyzji