System opieki zdrowotnej

Infocomp pomaga w codziennym korzystaniu z aplikacji,
Ty zyskujesz więcej czasu na opiekę nad pacjentami.
To już nie tylko wsparcie IT –  To Medyczne Wsparcie IT

Opieka zdrowotna podlega wpływom różnych sił napędzających zmiany: model refundacji wraz z reformą systemu,  eskalacja zagrożeń bezpieczeństwa danych, większe wymagania dotyczące zbiorów danych, wzrost zależności od danych oraz wzrost interoperacyjności. Dyrektorzy zarządzający swoimi placówkami ochrony zdrowia muszą nieustannie zmniejszać koszty przy jednoczesnym wzroście efektywności.  Wiele działów IT podmiotów ochrony zdrowia boryka się z nadążaniem za branżowymi wymaganiami.
Na szczęście każdy z tych problemów można rozwiązać wybierając partnera wsparcia IT –  Infocomp, który projektuje swoje usługi pod kątem wyzwań ochrony zdrowia i jest to dla niego najważniejszy cel biznesowy. Nasze dążenie do innowacyjnych usług IT, które zostały zbudowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby, zdobyło zaufanie wielu organizacji opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim.

Systemy zarządzania Szpitalem

Systemy zarządzania realizacją wydatków budżetowych

Medyczne Wsparcie IT

Urządzenia

Systemy do zarządzania

Jako Certyfikowany i autoryzowany Partner Asseco Poland sprzedajemy, wdrażamy i serwisujemy wszystkie moduły pakietu InfoMedica oraz AMMS

 • Intuicyjna obsługa przez przeglądarkę.
 • Wysoki komfort pracy.
 • Oszczędność czasu.
 • Nowoczesne narzędzie zarządcze.
 • Szybki dostęp do informacji.
 • Uporządkowana dokumentacja medyczna.
 • Integracja z: RIS, PACS, LIS, Żywienie Chorych, Cytostatyki, Elektroniczny Obieg Dokumentów oraz Systemami Regionalnymi i Centralnymi
original

AMMS – Asseco Medical Management Solutions

Kompleksowa i  zintegrowana grupa systemów informatycznych, których  zadaniem jest obsługa dużych oraz średnich szpitali, klinik, centrów  medycznych, przychodni i ambulatoriów. Modułowa budowa pozwala każdorazowo dopasować zakres wdrażanego rozwiązania do indywidualnych potrzeb jednostki medycznej.

Dowiedz się więcej [TUTAJ]

original

InfoMedica  

Kompleksowy pakiet oprogramowania firmy Asseco Poland dla placówek opieki zdrowotnej. Pakiet pomaga prowadzić szczegółową ewidencję świadczeń zdrowotnych w układzie dokumentacji  medycznej, w tym: ruchu chorych, obrotu lekami i materiałami zużywanymi w  procesie leczenia, ewidencji badań, zabiegów, konsultacji i procedur  medycznych, obsługi pracowni diagnostycznych oraz wykonywanych badań  laboratoryjnych, a także prowadzenie szczegółowej ewidencji zdarzeń  gospodarczych, w tym: ewidencji finansowo-księgowej, materiałowej,  kadrowej i płacowej.

Medyczne wsparcie IT

Stale doskonalimy nasze medyczne usługi wsparcia IT, które zostały zbudowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby placówek ochrony zdrowia

Zmniejszamy koszty opieki zdrowotnej poprzez:

 • Redukujemy koszty operacyjne w Centrum Danych Szpitala, Przychodni
 • Redukujemy przestoje aplikacji IT
 • Ograniczamy odpowiedzialność wewnętrznego IT
 • Zmniejszamy koszty pracy związane z rutynowymi zadaniami IT

Pomagamy spełnić wymogi regulacyjne poprzez:

 • Optymalizujemy wykorzystanie infrastruktury w celu wspierania nowych technologii
 • Zapewniamy wymianę i naprawy istniejących systemów niezbędnych dla potrzeb przechowywania rekordu pacjenta
 • Poprawiamy dostępność danych w celu szybkiego pobierania przez świadczeniodawców i zespoły analityków

Wpieramy działania na rzecz poprawy doświadczenia pacjenta:

 • Utrzymujemy systemy szpitalne na bieżąco i aktualizujemy  do najnowszych technologii
 • Zwiększamy nieprzerwany czas pracy  oraz ułatwiamy szybki dostęp do informacji o pacjencie
 • Zapewniamy szybkie naprawy i wymiany systemów produkcyjnych dla zespołów opieki zdrowotnej
 • Zapewniamy  wymianę sprzętu w sposób bezproblemowy dla pacjentów i procesów

Chronimy dane i informacje zdrowotne pacjenta poprzez:

 • Zmniejszamy ryzyko wycieków danych w celu ochrony informacji zdrowotnych pacjenta
 • Dostarczamy niestandardowe umowy SLA w celu zwiększenia wsparcia dla krytycznych systemów z rejestrami pacjentów
 • Pomagamy organizacjom ochrony zdrowia zachować zgodność z wymaganiami przepisów rządowych
 • Zapewniamy dysponowanie zasobami IT zgodnie z ISO 14001

SEZAM – System Elektronicznych Zamówień

System SEZAM służy do elektronicznego obiegu zamówień wewnątrz szpitala

Zintegrowanie

Integracja z procesem planowania budżetu

Całkowita kontrola

Wsparcie w kontroli zarządczej

Śledzenie wydatków

Rejestracja wydatków na każdym poziomie struktury organizacyjnej instytucji online

Spójna struktura

Integracja z systemami zarządzania klasy ERP