📞 56 664 20 00
📧 biuro@infocomp.pl

UTYLIZACJA SPRZĘTU IT

ZADBAJMY RAZEM O ŚRODOWISKO !

Mamy świadomość,  że sprzedając sprzęt komputerowy często zastępuje on inny niepotrzebny, wysłużony. Taki sprzęt wyrzucony do śmietnika to potencjalne zagrożenie dla środowiska. Odpady elektroniczne są niebezpieczne – oprócz znacznych ilości ołowiu zawierają inne toksyczne pierwiastki metaliczne, takie jak rtęć, kadm, chrom i beryl. Pierwiastki te, a w szczególności ołów, którego najwięcej jest w monitorach, mogą przedostać się do wód gruntowych, zanieczyszczając środowisko w którym żyjemy. Dlatego tak ważne jest, by niepotrzebnych urządzeń nie wyrzucać do śmieci, a przekazać firmom zajmującym się profesjonalną utylizacją.

Przyjmujemy:

komputery, drukarki, monitory, zasilacze awaryjne UPS, skanery, plotery, płyty elektroniki, kalkulatory, maszyny do pisania, kserokopiarki, faksy, telefony, niszczarki inny sprzęt komputerowy i elektroniczny.

Ponadto:

  • Wystawiamy karty przekazania odpadów.
  • Posiadamy zezwolenia na selektywną zbiórkę odpadów na podstawie wpisu na listę podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzoną przez Urząd Miasta Torunia, pod numerem 11/2008.

Dział Serwisu Komputerów

tel. 56 664 20 20

serwis@infocomp.pl

Help Desk