Wsparcie IT Helpdesk

Uzyskaj pomoc na żywo za pośrednictwem telefonu lub za pośrednictwem Internetu

Możemy rozwiązać większość problemów zdalnie, dzięki czemu można kontynuować pracę bez konieczności oczekiwania na przyjście technika do biura. Możemy pomóc w kwestii serwerów, komputerów stacjonarnych i sieci. Masz pilny problem? Wyślij zgłoszenie ze strony https://hd.infocomp.pl do naszego działu IT Help Desk – sprawdź jakie to łatwe i nasz czas reakcji!

Masz pilny problem?

Wyślij zgłoszenie ze strony hd.infocomp.pl do naszego działu IT Help Desk – sprawdź jakie to łatwe i nasz czas reakcji!